Giá Sửa iPhone

*****

NOTE: Bảng Giá Thay Đổi Thường Xuyên

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S PLUS

Thay Thế Linh Kiện Chi Phí Sữa Chữa Phần Cứng Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin theo máy (nguyên bộ)

3.500.000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

550.000

Mất wifi

Kiểm tra báo giá

Lưng + Sườn

1.500.000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

Rung

400.0000

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây nút nguồn (kèm đèn Flash)

400.000

Không nhận sạc

Kiểm tra báo giá

Dây cáp sạc + tai nghe

800.000

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

 

Camera sau

600.000

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

Kiểm tra báo giá

Cụm dây camera trước+cảm Biến

300.000

   

Loa trong

300.000

   

Loa ngoài (chuông)

350.000

   

 


BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S

Thay Thế Linh Kiện Chi Phí Sữa Chữa Phần Cứng Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin theo máy (nguyên bộ)

2.500.000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

450.000

Mất wifi

Kiểm tra báo giá

Lưng + Sườn

1.200.000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

Rung

300.000

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây nút nguồn (kèm đèn Flash)

300.000

Không nhận sạc

Kiểm tra báo giá

Dây cáp sạc + tai nghe

800.000

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

 

Camera sau

400.000

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

Kiểm tra báo giá

Cụm dây camera trước+cảm Biến

300.000

   

Loa trong

300.000

   

Loa ngoài (chuông)

300.000

   

 


BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6 PLUS

Thay Thế Linh Kiện Chi Phí Sữa Chữa Phần Cứng Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin theo máy (nguyên bộ)

2,300,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

350,000

Mất wifi

Kiểm tra báo giá

Lưng + Sườn

700,000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

Rung

300,000

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây nút nguồn (kèm đèn Flash)

450,000

Không nhận sạc

Kiểm tra báo giá

Dây cáp sạc + tai nghe

450,000

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

 

Camera sau

500,000

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

Kiểm tra báo giá

Cụm dây camera trước+cảm Biến

400,000

   

Loa trong

300,000

   

Loa ngoài (chuông)

350,000

   

 


 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin (nguyên bộ)

1.900.000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

300.000

Mất wifi

Kiểm tra báo giá

Lưng + Sườn

600,000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

Rung

350.000

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây nút nguồn (kèm đèn Flash)

400.000

Không nhận sạc

Kiểm tra báo giá

Dây cáp sạc + tai nghe

800.000

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

Camera sau

500.000

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

Kiểm tra báo giá

Cụm dây camera trước

400.000

Màn hình + cảm ứng Linh Kiện (nguyên bộ) 1.200.000

Loa trong

250.000

   

Loa ngoài (chuông)

350.000

   

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5S

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin

1,300.000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

200.000

Mất wifi

500.000

ưng + Sườn

400,000

Mất cảm ứng

400.000

Rung

200.000

Không nhận sim

300.000

Dây nút nguồn (kèm gạt rung)

200k

Không nhận sạc

Kiểm tra báo giá

Dây cáp sạc + tai nghe

300k

Mất nguồng 

Kiểm tra báo giá

Camera sau

300k

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

450.000

Cụm dây camera trước

300k

5 NO(wifi, bluetooth, imei) Kiểm tra báo giá

Loa trong

200k

Ron màn hình 200.000

Loa ngoài (chuông)

200k

Màn hình + cảm ứng Linh Kiện 700.000

Mặt kiếng(cảm ứng)zin theo máy

350,000

   

Bộ phím nguồn,gạt rung,âm lượng

250k

   

Khay sim

50.000

   

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5C

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin theo máy (nguyên bộ)

900,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Pin

200.000

Mất wifi

1,200,000

Lưng + Sườn

800,000

Mất cảm ứng

1,600,000

Rung

300k

Không nhận sim

1,400,000

Dây nút nguồn (kèm đèn Flash)

350k

Không nhận sạc

1,500,000

Dây cáp sạc + tai nghe

350k

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

1,400,000

Camera sau

350k

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

900,000

Cụm dây camera trước

350k

5 NO(wifi, bluetooth, imei) Kiểm tra báo giá

Loa trong

250k

   

Loa ngoài (chuông)

350k

   

Mặt kiếng

500,000

   

Bộ phím nguồn,gạt rung,âm lượng

200k

   

Khay sim

80k

   

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin

1.200,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

 

Pin

200.000

Mất wifi

600,000

Lưng + Sườn

400,000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

 

Rung

250.000

Không nhận sim

600.000

Dây nút home

200.000

Không nhận sạc

400.000

Dây micro + cảm biến áp tai

280.000

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

1,400,000

Camera sau

300.000

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

Kiểm tra báo giá

Cụm dây camera trước

280.000

5 NO(wifi, bluetooth, imei) Kiểm tra báo giá

Loa trong

200.000

Dây cáp sạc + tai nghe 300.000

Loa ngoài (chuông)

250.000

   

Mặt kiếng

350.000

   

Bộ phím nguồn,gạt rung,âm lượng

250.000

   

Khay sim

50.000

   

Ron màn hình

150.000

   

Thay bộ vỏ

400,000

   

Thay bộ vỏ màu vàng champange 5S(linh kiện)

550,000

   

Thay bộ vỏ 

400.000    

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 4S

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin (nguyên bộ)

500.000

Mất sóng

600k

Pin

200k

Mất wifi

300k

Sườn

200k

Mất cảm ứng

400k-

Rung

150k

Không nhận sim

300k

Dây nút home

180k

Không nhận sạc

300k

Dây nút nguồn + cảm biến áp tai

300k

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

600,000

Camera sau

200k

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

400k

Cụm dây camera trước

200k

5 NO(wifi, bluetooth, imei)

Liên Hệ

Loa trong

150k

Mất camera

600k

Loa ngoài (chuông)

180k

Mất la bàn

500k

Mặt kiếng(cảm ứng)zin theo máy

250k

Mất đèn flash

350k

Dây tai nghe +volume

200k

Restore báo lổi 01

Liên hệ

Dây chui sạc + micro

180k

Restore báo lổi 21,28

Liên hệ

Khay sim

70k

   

Ron màn hình

150k

   

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 4

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình + cảm ứng zin (nguyên bộ)

500k

Mất sóng

400k-600k

Pin

200k

Mất wifi

300k

Sườn

200k

Mất cảm ứng

400k-

Rung

150k

Không nhận sim

200k

Dây nút home

150k

Không nhận sạc

200k-300k 

Dây nút nguồn + cảm biến tai nghe

200K

Mât nguồn ( chết IC nguồn)

300,000

Camera sau

200k

Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)

250k

Cụm dây camera trước

150k

5 NO(wifi, bluetooth, imei)

500,000

Loa trong

200K Mất camera trước

150k-200k 

Loa ngoài (chuông)

200k  Mất la bàn

400k

Mặt kiếng(cảm ứng)zin theo máy

250k

Mất đèn flash

200k

Dây tai nghe +volume

200k

Restore báo lổi 9,28

400k 

Dây chui sạc + micro

180k

Máy không hiển thị màn hình khi nghe gọi

250k

Khay sim

50k

Trắng màn hình

500k

Ron màn hình

150k

Máy đang xài bị reset

báo giá

Nắp lưng (zin)

100k  Chế độ Standby (nt,điện thoại vào không hiển thị)

500k-900k

Nắp lưng (linh kiện)

100k 

Mở mạng iPhone 4 thành quốc tế

200k-500k 


 

 

 

Sửa iPhone7 - 7 Plus Liên Hệ trực tiếp tại cửa hàng