Giá Sửa iPhone

*****

Bảng giá sửa chữa iPad Air 2

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

3.500.000đ

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Cảm ứng + Mặt kiếng

1.800.000

Mất âm thanh

Kiểm tra báo giá

Vỏ sau – 3G

2.000.000

   

Vỏ Sau – Wifi

Mất nguồn (IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

Camera trước

400.000

Mất đèn màn hình

Kiểm tra báo giá

Camera sau

800.000

Mất Wifi

Kiểm tra báo giá

Pin

800.000

Mất cảm ứng

Kiểm tra báo giá

Dây sạc

700.000

Mất sạc

Kiểm tra báo giá

Dây nguồn

Kiểm tra báo giá

Mất hiển thị màn hình

Kiểm tra báo giá

Chuông (loa ngoài)

8000.000

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Kiểm tra báo giá

Nút home

500.000

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây tai nghe

Kiểm tra báo giá

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Kiểm tra báo giá


Bảng giá sửa chữa iPad Air

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,600,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Cảm ứng + Mặt kiếng

650,000

Mất âm thanh

Kiểm tra báo giá

Vỏ sau – 3G

1.400,000

   

Vỏ Sau – Wifi

1.400,000

Mất nguồn (IC nguồn)

Kiểm tra báo giá

Camera trước

500k

Mất đèn màn hình

Kiểm tra báo giá

Camera sau

500k

Mất Wifi

Kiểm tra báo giá

Pin

650,000

Mất cảm ứng

900,000

Dây sạc

550k

Mất sạc

600,000

Dây nguồn

550k

Mất hiển thị màn hình

800,000

Chuông (loa ngoài)

500k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

350k

Không nhận sim

1,200,000

Dây tai nghe

600k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

1,900,000


 

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 2 (Rentina) 

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,700,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Cảm ứng + Mặt kiếng

500,000

Mất âm thanh

Kiểm tra báo giá

Vỏ sau – 3G

1,400,000

   

Vỏ Sau – Wifi

1,400,000

Mất nguồn (IC nguồn)

900,000

Camera trước

450k

Mất đèn màn hình

700k

Camera sau

500k

Mất Wifi

800,000

Pin

600k

Mất cảm ứng 

Dây sạc

450k

Mất sạc

650k

Dây nguồn

450k

Mất hiển thị màn hình

1,000,000

Chuông (loa ngoài)

500k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

450k

Không nhận sim

800k

Dây tai nghe

550k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Kiểm tra báo giá


 

Bảng giá sửa chữa iPad Mini

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,000,000

Mất sóng

Kiểm tra báo giá

Cảm ứng + Mặt kiếng

600k

Mất âm thanh

600k

Vỏ sau – 3G

1,400,000

   

Vỏ Sau – Wifi

1,400,000

Mất nguồn (IC nguồn)

500-800K 

Camera trước

450k

Mất đèn màn hình

650k

Camera sau

550k

Mất Wifi

600,000

Pin

500k

Mất cảm ứng

600.000

Dây sạc

400k

Mất sạc

600k

Dây nguồn + volume

350k

Mất hiển thị màn hình

Kiểm tra báo giá

Chuông (loa ngoài)

300k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

300k

Không nhận sim

Kiểm tra báo giá

Dây tai nghe

450k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA  

Khay sim

150k

   

 

Bảng giá sửa chữa iPad 4

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,200,000

Mất sóng

800k-

Cảm ứng + Mặt kiếng

500k

Mất âm thanh

600,000

Vỏ sau

1,400,000

   
   

Mất nguồn (IC nguồn)

1,100,000

Camera trước

450k

Mất đèn màn hình

600,000

Camera sau

500k

Mất Wifi

600,000

Pin

550k

Mất cảm ứng

400-800K 

Dây đuôi sạc

500k

Mất sạc

Dây nguồn + volume

450k

Mất hiển thị màn hình

600k-

Chuông (loa ngoài)

450k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

200k

Không nhận sim

500k

Ron

300k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Kiểm tra báo giá

Khay sim

150k

   

 

Bảng giá sửa chữa iPad 3

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,200,000

Mất sóng

800k-

Cảm ứng + Mặt kiếng

500k

Mất âm thanh

700k

Vỏ sau

1,200,000

   
   

Mất nguồn (IC nguồn)

800,000

Camera trước

400k

Mất đèn màn hình

600k

Camera sau

500k

Mất Wifi

600,000

Pin

500k

Mất cảm ứng

600,000

Dây đuôi sạc

450k

Mất sạc

600k

Dây nguồn + volume

400k

Mất hiển thị màn hình

800k

Chuông (loa ngoài)

400k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

300k

Không nhận sim

500k

Ron

400k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Kiểm tra báo giá

       

 

Bảng giá sửa chữa iPad 2

 

Thay Thế Linh Kiện

Chi Phí

Sữa Chữa Phần Cứng

Chí Phí

Màn hình

1,200,000

Mất sóng

500k

Cảm ứng + Mặt kiếng

500k

Mất âm thanh

600k

Vỏ sau

1,400,000

Sóng wifi yếu

300k-600K 

Dây volum8

350k

Mất nguồn (IC nguồn)

Camera trước

350k

Mất đèn màn hình

400k-800K 

Camera sau

400k

Mất Wifi

600,000

Pin

500k

Mất cảm ứng

800

Dây đuôi sạc

450k

Mất sạc

400k-800k

Dây nguồn + volume

400k

Máy căm cáp lên táo rồi tắt

Kiểm tra báo giá

Chuông (loa ngoài)

300k

5NO (wifi,bluetooth, imei)

Liên hệ

Nút home

250k

Không nhận sim

400k

Ron

400k

Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Kiểm tra báo giá

Jack tại nghe

450k

Mất cảm ứng xoay

800k

Khay sim

100k

Restore báo lổi 21,18

Liên hệ