Tuyển thợ sữa chữa ĐTDD

Tuyển thợ sữa chữa điện thoại làm về phần cứng, phần mêm Tuyển kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động Yêu cầu : khéo léo, siêng năng, gọn gàng, sạch sẽ, tác...
Bởi Anh Hiểm (23/11/2015)

Đọc thêm 0 Bình luận